Logga in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Vi tar tacksamt emot dina frågor och funderingar.  KONTAKTA OSS HÄR! >>

Om våra mål

barnVidDammSå här arbetar vi för att nå våra mål

Vi lägger upp vårt arbete för läsåret och utgår från vilka behov barnen har. Vi kommer gemensamt ha personalmöten en gång i månaden och varannan veckas planering avdelningsvis. Slutet på året utvärderas förskolans resultat utifrån föräldrarenkäter. Vi kommer även att sträva efter en daglig kontakt med föräldrarna när barnet hämtas och lämnas på förskolan. Ett månadsbrev kommer att ges ut till föräldrarna, där vi berättar om vår verksamhet och informerar om både vad vi arbetar med på förskolan samt framtida aktiviteter under månadens gång.